Skummeslövs kyrka dokumenterad i 3D

I början av sommaren dokumenterade vi Skummeslövs kyrka i Skottorp i 3D med hjälp av en drönare, och vi kan nu visa några av dom spännande resultaten. Metoden som använts för dokumentationen kallas för fotogrammetri och innebär att en 3D-modell skapas utifrån en stor mängd digitala fotografier.

Vår 3D-modell av Skummeslövs kyrka. Tryck på bilden för att flytta runt modellen med muspekaren och för att kunna zooma in och ut med scroll-hjulet. Klicka på den blå kuben nere till vänster i bilden för att öppna modellen på Sketchfab där vi har publicerat flera andra modeller som vi har skapat med hjälp av fotogrammetri.

Skummeslövs kyrka uppfördes under 1100-talet i vad som kallas för romansk stil. Kyrkan är i sten och kan delas in i tre delar med ett brett torn i väster, ett enskeppigt långhus i mitten och ett kor som avslutas med en absid i öster. Under senmedeltiden byggdes kyrkan om och fick då ett vapenhus kopplat till långhusets norra sida, och under renässansen fick kyrkan även nya fönster. De var större än de små gluggarna till fönster som den romanska kyrkan tidigare haft. Sedan dess har kyrkan förändrat utseende vid flera tillfällen. Under 1700-talet förstärktes exempelvis kyrkans torn så att det kunde bära en kyrkklocka, och 1844 revs det senmedeltida vapenhuset samtidigt som nya fönster togs upp i en stil som skulle se mer medeltida ut än de medeltida fönstren som redan fanns på plats. Till sist öppnades även en ingång i kyrkans absid, som tidigare endast haft ett litet fönster för att föra in ljus i kyrkans heligaste rum.

Foto från schaktningsövervakningen av dräneringsarbetet vid Skummelövs kyrka.

Anledningen till att vi var på plats vid Skummeslövs kyrka är att vi fick i uppdrag av Laholms pastorat att övervaka ett dräneringsarbete kring kyrkan. Denna typ av uppdrag kallas för ‘schaktningsövervakning’ och innebär att en arkeolog medverkar vid schaktningsarbeten som berör en fornlämning för att dokumentera eventuella arkeologiska lämningar som kan framkomma i samband med detta. Vid schaktningsövervakningen kunde vi frilägga stora delar av kyrkans grundmurar. Dessa visade på att det finns ett tidigare okänt fundament längs korets nordsida. Detta har troligen fungerat som en stödjande terrassering för koret som annars hade legat på instabil nordostsluttande terräng. Dessutom påträffade vi en grundmur och golvrester tillhörande det senmedeltida vapenhuset vilka senast såg dagens ljus vid en arkeologisk undersökning 1988. På grund av de framkomna lämningarna valde vi att dokumentera dessa från luften med en drönare för att därigenom kunna skapa en skalenlig 3D modell av kyrkan och dess grunder.

Plan över Skummeslövs kyrka som vi har skapat utifrån vår nya 3D-modell av kyrkans utsida, till vilken uppmätningen av kyrkans insida från 1991 har tillfogats. Den senmedeltida vapenhusets utbredning är baserad på påträffade lämningar och på 1832 års karta över Skummeslövs kyrkby.

Genom att 3D dokumentera kyrkan kunde vi vidare skapa en korrekt plan över kyrkans väggar. Man skulle kunna tro att detta skulle vara känt men faktum är att fastighetskartan endast ger en schabloniserad bild av kyrkans form (se bild). Till skillnad från fastighetskartans raka byggnad är kyrkan väggar i verkligheten sneda, vilket sett ovanifrån närmast ger kyrkan en trapetsoid form. Att kyrkan är asymmetrisk har vi känt till sedan 1990-talet då kyrkans insida mättes upp, men genom att skapa tvärsnitt genom vår 3D modell kan vi nu visa på att kyrkans utsida inte är fullt så sned som vi tidigare trott. Uppmätningarna av kyrkans insida kunde till sist fästas ovanpå vår 3D modell vilket ger oss en ny och korrekt planritning över kyrkan.

Den relativt snabba fotogrammetriska dokumentationen med hjälp av drönare öppnar på detta sätt upp för att få fram korrekt information om hur medeltida kyrkor faktiskt är uppbyggda, samtidigt som 3D-modellerna kan tillgängliggöras digitalt. Vår förhoppning är att vi ska kunna dokumentera fler av Hallands medeltida kyrkor på samma sätt.

Skummeslövs kyrka enligt Fastighetskartan, Läntmäteriet.
Skummeslövs kyrka på 1832 års karta där det senmedeltida vapenhuset är utritat. Klicka här för att komma till kartan på Lantmäteriets sida för historiska kartor.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s