Ny gång- och cykelväg genom gravhögarnas landskap

En ny gång- och cykelväg mellan Tjärby och Lilla Tjärby i Laholms kommun invigdes senhösten 2021. I det öppna landskapet som den löper igenom är de många gravhögarna påtagliga. Att färdas på cykel eller till fots ger något extra till upplevelsen av landskapet med de många gravhögarna jämfört när man svischar förbi dem i en bil.

Foto från undersökningen av Lussehög i Tjärby, Halland år 2020. Vår arkeolog mäter in högens kantkedja och en inre stenkrets.

Inför byggandet av den 1,8 kilometer långa sträckan utförde Kulturmiljö Halland arkeologiska insatser inom ett antal delsträckor mellan åren 2019–2021. Gravhögen Lussehög ligger i Tjärbyvägens vägbank och över gravhögens östligaste del passerar GC-vägen. Vilket fick till följd att den delen undersöktes arkeologiskt. Inom det berörda området bestod gravhögen av en kantkedja av stora stenar, jordblandad sand och ytterkanten av ett inre kärnröse av sten. Föremål som hittades var keramikskärvor, en stor bit kvarts, föremål av flinta som del av pilspets och en skrapa, två bitar hasselnötskal och bränt djurben.

Några fragment brända ben efter en vuxen människa hittades. De daterades till 1211–1011 BC (mellersta bronsålder) och en bit askträ daterades till 1409–1209 BC (äldre bronsålder). Troligen beror skillnaden på ålder på dateringarna att de brända benen tillhör en sekundärbegravning, som utförts senare än själva huvudbegravningen mitt i graven.

Keramikskärva

Kvarts

Del av pilspets av flinta

Den nya skylten vid Lussehög

Trafikverket var uppdragsgivare och de bekostade även en ny informationsskylt som nu står bredvid Lussehög. Vi på Kulturmiljö Halland arbetade fram skylten och på den går det att läsa om undersökningen av Lussehög men också om de många fornlämningarna som GC-vägen passerar längs sträckan mellan Tjärby och Lilla Tjärby. Kanske bidrar skylten till att cyklister och gångtrafikanter betraktar landskapet med en ny blick och lägger märke till de många spåren efter äldre tider som finns att upptäcka och se i det vackra omgivande landskapet.

Namnet Lussehög?

Ursprunget till att gravhögen fått namnet Lusse är inte klarlagt. Benämningen Luushöysagerarn, som refererar till åkern (som tillhör prästgården) där gravhögen är belägen finns nedtecknat år 1569. Troligen har namnet kopplingar till lusse, ljus.

Idag mäter gravhögen ungefär 13,5 meter i diameter och är dryga 1,20 meter hög.  Förmodligen har Lussehög tidigare varit betydligt större. Kyrkoherden Victor Ewald som utförde fornminnesinventering i trakten under 1920-talet skriver efter att ha besökt högen ” De gamle veta ock att berätta att högen förr i tiden varit betydligt högre samt, att innan den nuvarande häcken öster om gravhögen planterades, sträckte denna sig ut till själva landsvägskanten”.

Ungefär 100 år tidigare besökte en annan fornminnesintresserad präst, S.P Bexell, Lussehög och skriver då att gravhögen är skadad genom grävning. ”Åtskilliga väl huggna och formade stenar är uppgrävda”.

Ett landskap rikt på gravhögar

Det omgivande landskapet runt GC-vägen är rikt på gravhögar från bronsåldern. Men det är få gravhögar som har undersökts arkeologiskt. Längs Tjärbyvägen är det endast en som tidigare har undersökts. Ungefär 170 meter österut från Lussehög ligger en grupp med gravhögar – Gröthögarna. Den sydligaste undersöktes av arkeologen T.J Arne år 1924. Då hittades brända ben, en rakkniv av brons och en fragmentarisk bronsnål.


Vill du läsa mer om de arkeologiska undersökningarna som gjordes inför gång- och cykelvägen?

Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby. Rapport Kulturmiljö Halland 2021:74. Stina Tegnhed.

Den nya gång- och cykelvägen och informationsskylten vid Lussehög.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s