Ny arkeologi i gamla Varberg

Varbergs medeltida föregångare låg strax norr om dagens stadskärna. Denna hette Getakärr och hade stadsprivilegier från 1300-talet till slutet av 1500-talet. Den medeltida kyrkan finns fortfarande kvar över på platsen i form av en ruin, men de övriga byggnaderna i Getakärr har sedan länge försvunnit. På 1700-talets kartor kan man läsa ‘Gamla Bys Gärde’ på platsen för den forna staden, och marken är på kartan täckt av åker.

Geometrisk karta över Varberg stads inägor, år 1750. Lantmäteriet, historiska kartor, aktbeteckning: 13-var-1. Kartan är beskuren och redigerad av Kulturmiljö Halland.

Exakt hur Getakärr har sett ut vet man inte, men i och med de arkeologiska utgrävningarna som vi och Arkeologerna har utfört inför byggandet av Varbergstunneln kan vi bekräfta att Getakärr har varit en viktig marin handelsstad under medeltiden, troligen med starka internationella kontakter. Vi har hittat flera medeltida vrak i olika bevarandegrad på havsbottnen utanför Getakärr, varav de mest spektakulära är de två koggar som hittades bara ett stenkast från varandra i Getakärrs vik.

Här arbetar arkeologer från Bohusläns museum, Visuell Arkeologi, Arkeologerna och Kulturmiljö Halland med att undersöka en av de två koggar som hittades under utgrävningarna inför Varbergstunneln. Båda skeppsvraken grävdes ut under våren 2022. Foto: Sofie Renström, Kulturmiljö Halland.

Det arkeologiska fältarbetet vid Varbergstunneln är avslutat, men det innebär inte att våra arkeologer har lämnat Varberg och Getakärr bakom sig. I början av juli in år utförde vi en lite mindre utgrävning bara 50 meter nordväst om Getakärrs kyrkoruin, inne på vad som idag är en skolgård. Varbergs kommun planerar att plantera träd inom fornlämningen, och Kulturmiljö Halland fick i uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka de arkeologiska lämningarna i trädplanteringsgroparna.

Två av Kulturmiljö Hallands arkeologer gräver ut en av de stenkonstruktioner som hittades. Foto: Johan Klange, Kulturmiljö Halland.

Föregående bild: Tre av de trädplanteringsgropar som innehöll arkeologiska lämningar. Fotot är taget mot söder, det vill säga mot Varberg centrum. Foto: Sofie Renström, Kulturmiljö Halland.

I groparna närmast kyrkoruinen fanns rester av Getakärr och spår efter livet i den medeltida staden. Vi hittade bland annat en bit av en stenlagd gata i anslutning till ett hus med ett golv och en ugn byggda av lera. Intill ugnen fanns rikliga mängder av kol från när den har eldats i. I ett annat schakt hittade vi ett dike som fyllts igen genom att diverse skräp ha kastats ner i det. Där fanns rikligt med ben från djur och skärvor av keramik, men även två välbevarade föremål av metall.

Ett av fynden är en sporre. Sporrar används än idag och är en typ av verktyg som används som hjälpmedel för att kontrollera sin häst. De spänns fast på ryttarens stövlar vid hälen.

En välbevarad sporre som hittades vid utgrävningen i Getakärr. Längst ut på skaftet sitter ett litet hjul försett med taggar. Några av taggarna har försvunnit på grund av korrosion, men det är tydligt att det rör sig om en stjärnsporre. Foto: Sofie Renström, Kulturmiljö Halland.
Kalkmålning i Härkeberga kyrka i Uppland gjord av kyrkomålaren Albertus Pictor (ca 1440 – 1509). Målningen föreställer en scen ur legenden om Sankt Göran och draken. Sankt Göran har försetts med stjärnsporrar. DigitalMuseum ID: DIG010025 respektive DIG010027. Foto: Bengt Backlund.

Under samma dag och i samma schakt hittade vi en mungiga! Mungigan är ett mycket gammalt musikinstrument som spelas över hela världen. Man tror att den har funnits i Norden sedan vikingatiden. Mungigan hålls i munnen mellan läpparna medan man knäpper på en metallfjäder, eller tunga, som avger ljud. Munnen blir på så sätt instrumentets ‘resonanslåda’ och man formar instrumentets toner genom att forma sin munhåla.

En mungiga som hittades under utgrävningen i Getakärr. I bakgrunden syns Getakärrs kyrkoruin, bara ca 50 meter från schakten. Foto: Sofie Renström, Kulturmiljö Halland.
En modern mungiga av aluminium som är industriellt tillverkad. DigitaltMuseum ID UM032014. Foto: Bohusläns Museum.
‘Ung man med mungiga’ Av Dirck van Baburen (1595 – 1624), målad 1621. Centraal Museum, Utrecht.

Utgrävningen är avslutad och nu börjar arbetet med att bearbeta det insamlade materialet. När alla analyser är klara kommer vi att skriva en rapport om vår utgrävning i Getakärr där vi berättar om vilken ny kunskap den arkeologiska undersökningen har gett oss. Vi hoppas att just de här schakten kan bidra till att komma invånarna i den medeltida handelsstaden närmre.


Om du är intresserad av att bläddra i våra tidigare rapporter så finns alla digitalt publicerade samlade här.

För att hitta alla våra blogginlägg om utgrävningarna vid Varbergstunneln kan du klicka här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s